Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Protokoll - Synskadade kurders Konstituerande Sammanträde Datum: 2018-02-25 Plats: Valjevikens folkhögskola i Sölvesborg Tid: 12:00 - 12:30 Närvarande: Khodadad Bahrami Laoko Sardar Shivan Brifkani Mohammed Farazi Hezha Mahmoud Galavizh Zareigaeidar Jamil Asadi Frånvarande Daroon Ali § 1. Sammanträdets öppnande Khodadad Bahrami öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till sammanträdet. § 2. Fastställande av dagordning Beslut: Att fastställa dagordningen. § 3. Val Av Sammanträdesfunktionärer: A) Sammanträdesordförande: Beslut: Att utse Khodadad Bahrami till sammanträdesordförande. B) Sammanträdessekreterare: Beslut: Att utse Laoko Sardar till sammanträdessekreterare. C) Protokolljusterare: Beslut: Att utse Jamil Asadi till protokolljusterare. § 4. Konstituering av Synskadade kursers styrelse 2018/2019 A) Vice ordförande: Beslut: Att utse Mohammed Farazi till vice ordförande. B) Sekreterare: Beslut: Att utse Laoko Sardar till sekreterare. C) Vice sekreterare: Beslut: Att utse Daroon Ali till vice sekreterare. D) Kassör Beslut: Att utse Shivan Brifkani till kassör. E) Organisation: Branschförening Att synskadade kurder Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 är ansluten till synskadades riksförbund som en branschförening Firmatecknare, utanordning och attesträtt BESLUT: Internet banken företa att utse ordförande Khodadad Bahrami, kvartärvägen 225 137 32 Västerhaninge, personnummer 630501- Att utse Kassaförvaltare Shivan Brifkani Lingvägen 177 2tr. 123 59 Farsta Personnummer 580617-0618 Att utse Samira Tawfic kvartärvägen 225 137 32 Västerhaninge personnummer 640601-0709 Två i förening att två i förening eller en av dessa tillsammans med Samira tawfic 640601-0709 Kvartärvägen 225 13732 Västerhaninge Att Samira Tawfic får teckna föreningen ensam. till att göra utbetalningar från branschförening synskadade kurder plusgiro 942579-4 att göra kontantuttag från Plusgirot till kontantkassan. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Två attesterare: Beslut: Att välja Khodadad Bahrami och Shivan Brifkani till attesterare. § 5. Sammanträdets avslutande Ordförande Khodadad Bahrami tackar alla för visat intresse och avslutar möte. Vid protokollet: Laoko Sardar Khodadad Bahrami Sammanträdessekreterare Sammanträdesordförande Jamil Asadi Protokolljusterare
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com