Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Protokoll2 28 maj 2017 vid synskadade kurder

 

Typ: Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 20:00-21:30

 

Närvarande:

Khodadad Bahrami
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Hezha Mahmoud

Daron Alin

Jamil Asadi

 

 

Frånvarande

Galavish Zaraeigaeidar

Sairan Saed

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Khodadad Bahrami hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

 

§3 Föregående mötesprotokoll

Beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

 

§4 Val av sekreterare

Beslut:

Att välja Laoko Sardar till mötessekreterare.

 

§5 Val av justerare

Beslut:

Att välja Hezha Mahmud till justerare.

 

§6 Ekonomi

Shivan har varit utomland men Föreningens revisor Samira Tawfic rapporterar att vi har fått årsbidraget från SRF utbetalt på föreningen plusgiro. Saldot på kontot är 66 264 kr.

Samira har överfört alla resekostnader direkt från föreningens konto till kursdeltagarnas bankkonto. Alla transaktioner sker digitalt. Vi använder inga kontanter längre.

Shivan som är kassör varit utomland men Shivan och Samira går genom Transaktionerna efterhand.

Samira har gjort en sammanställning på den totala årsmöte och kurskostnaden   på Härnösands folkhögskola enligt nedan:

1. Tågbiljetter/taxi 19493 kr.

2. Simhall, relax och samkväm /socialsamvaro, 5373 kr.

3. Mellanskillnad till skolan 4025 kr.

Khodadad konstaterar att ekonomin är i balans och föreningen har en god och balanserad ekonomi.

Beslut: Att godkänna rapporterna från Khodadad och Samira.

 

§7 Årsmötet 2018

Khodadad informerade styrelsen att för februari 2018 ordna årsmöte och en kurs på en ny folkhögskolan.

Beslut: Att boka Valjevikens folkhögskola för 2018:s årsmöteshelg och vi ska boka sista helgen i februari och det ska bli en samverkanskurs.

 

§8 Styrelsekurs i samarbete med ABF                                                                                                     Daron har kontaktat ABF i Stockholm för att fråga om en kurs för föreningsteknik och styrelsearbete.                                                                                                                                      Beslut: Att skjuta upp denna kurs till hösten 2017.

§9 Sommaraktivitet 2017

Styrelsen diskuterade olika möjligheter och alternativ där vi kan genomföra en sommaraktivitet för synskadade kurders medlemmar.

Beslut:

A) Att åka på en kryssning till Helsingfors Finlands huvudstad med Vikingline.

B) Att erbjuda våra medlemmar två alternativ för aktiviteten augusti och september.

C) Att resan i augusti ska vara längre och deltagaravgiften ska vara på 1000kr.

D) Att resan i september ska vara kortare och deltagaravgiften ska vara på 300kr.

E) Att skicka ut dessa alternativ till våra medlemmar via mejllistan och se hur intresset ser ut för respektive alternativ.

§10 Medlemmar

Khodadad rapporterar att han har själv haft kontakt med både Surfa registreringen och de medlemmar som inte har betalat medlemsagift. Föreningen har just nu 37 betalande medlemmar och det är bara några stycken som ska betala vilken gör att vi blir 40 medlemmar avslutade Khodadad sin rapport om medlemsrekryteringen.  

Beslut: att godkänna rapporten om medlemsrekryteringen.

§11 Kommunikationsverktyg

Khodadad informerar styrelsen att föreningens kommunikationsverktyg har uppdaterats som till exempel:

A)    Smsgruppen.

Khodadad har skickat nya telefon nummer för nya medlemmar till Laoko och han har lagt in smsgruppen.

Khodadad har lagt in in i mejlistan nya e-postadresser för nya medlemmar.

 Beslut: att godkänna rapporten om uppdateringarna föreningens kommunikationsverktyg.

11 Övrigt

Khodadad informerar styrelsen att föreningen har ansökt om funktionärsutvecklingsbidrag hos SRF. Föreningen kommer att bifoga samma bokslut som vi skickade ut i samband med årsmötet till SRF. Khodadad påpekar att det är ett viktigt dokument för alla medlemmar och inte minst för alla ledamöter i styrelsen som kommer att delta på nästa års årsmöte.

 

§12 Rapporter

A) Minnesanteckning från Sairan som representerade vår förening På branschföreningarnas möte. Har skickat till styrelselistan.

B) Minnesanteckningar från SRF om läget för branschföreningar. Har skickat till styrelselistan.

Beslut: Att godkänna rapporterna.

§13 Nästa möte

Beslut: Att ha nästa möte innan sommarlägret för att stämma av, datum bestämmer vi via styrelsens mejlista.

 

§14 Mötets avslutande

Ordförnade Khodadat tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

 

Vid protokollet

 

Sekreterare                   Ordförande                   Justerare

Laoko Sardar                Khodadad Bahrami                          Hezha Mahmoud

                  

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com