Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Konstitueringsprotokoll branschförening synskadade kurder 2017

 

Typ: Konstitueringsmöte

Datum/tid: 2017-02-25  kl 16.15- 17.00

Plats: Härnösands folkhögskola Järven konferens

 

Närvarande:

Khodadad Bahrami
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Galavizh Zareigaeidar

Hezha Mahmoud

Sairan Saeed

Daroon Arab

Jamil Asadi

 

 

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Khodadad hälsar alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3. Branschförening synskadade kurder Konstituerar sig  för år 2017/2018

a) Vice ordförande

BESLUT: Att välja Galavizh Zareigaeidar (kvinna) vice ordförande.

B) Sekreterare

BESLUT: Att välja Laoko Sardar till sekreterare:

C) Kassör/Ekonomisk ansvarig

BESLUT: Att välja Shivan Brifkani till kassör/ekonomisk ansvarig

D) Tre firmatecknare

BESLUT: Att välja Khodadad Bahrami, Samira Tawfic och Shivan Brifkani till firmatecknare

E) Två attesterare

BESLUT: Att välja Samira Tawfic och Shivan Brifkani till attesterare.

F) Två utanordnare

BESLUT: Att välja Samira Tawfic och Shivan Brifkani till utanordnare.

 

G) Övriga konstituering för 2017/2018

kontaktansvarig:

BESLUT: Att välja Khodadad Bahrami och Laoko Sardar till kontaktansvarig.

H) Registeransvarig

BESLUT: Att välja Laoko Sardar till registeransvarig.

I)                   Informationsansvarig

II)                BESLUT: Att välja Khodadad Bahrami till informationsansvarig.

J) Webbansvarig

BESLUT: Att välja Khodadad Bahrami till webbansvarig.

k) SMSgrupp och Surfa register

SMSgrupp är en gratistjänst som möjliggör många-till-många-kommunikation via vanliga SMS och enkelt löser behovet att snabbt kunna kommunicera med flera ...

Surfa är en netbaserad verktyg för registrering. Surfa innehåller beteckningen över Srf medlemmar i Sverige.

 

BESLUT: Att välja Laoko Sardar till SMSgrupp och Surfa ansvarig

§ 4. Övriga frågor

Inga frågor tas upp.

§ 5. Mötets avslutande

Khodadad Bahrami tackar för ett trevligt möte och önskar alla en trevlig kväll, och avslutar mötet.

 

Vid protokollet

 

 

Sekreterare                          Ordförande                         Justerare

 

Laoko Sardar Khodadad Bahrami            Jamil Asadi

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com