Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Årsredovisning Räkenskapår 2016-01-01 – 2016-12-31

Vid branschförening synskadade kurder. (årsmöte)

 

Inledning:

Upplägget av revisionsberättelsen är annorlunda som året innan. vilken gör att du får hjälp att förstå och minns bättre revisionsberättelsen. Tydlighet och enkelhet i årsredovisningen skapar möjlighet att alla medlemmar& alla andra förtroendevalda får en hanterbar revision  med sina hjälpmedel. Revisionsberättelsen innehåller två viktiga dokument inför årsmöte:

1.      Föreningens resultat och balansräkning. I resultaträkningen räknas föreningens intäkter och kostnader under året. I balansräkningen presenteras   föreningens tillgångar, skulder och eget kapital. Den ger en bild av hur föreningens intäkter och tillgångar har finansierats, denna ekonomisammanställning ger en inblick i hur den ekonomiska utvecklingen sett ut, och hur föreningens ekonomi såg ut i slutet av året.

2.       Föreningens verksamhets berättelse är den andra näst viktigaste dokument och den upprättas av styrelsen. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

 

Organisation:

SSK är en sammanslutning av synskadade kurder i Sverige.

Postadress:                                                                    Lingvägen 177 2tr.  123 59  Farsta

Besöksadress:                                                      inga fasta lokaler

Mobil:                                                                             0725021414

E-postadress:                                  khodadad.bahramiv@gmail.com

Hemsida:                                                  www.unk4.com

Plusgiro:                                                   942579-4

Organisationsnummer:      802474-8009

 

Styrelsen:

Styrelsen har bestått av:

        Khodadad Bahrami, Ordförande

        Shivan Brifkani, Kassör

        Laoko Sardar, Sekreterare

        Galavizh Zareigaidar, Ledamot

        Kurda ali, Ledamot 

        Jamil Asadi, Suppleant

        Hezhaaa Mahmod, Suppleant

 

Viktiga händelser under  året:

Januari 2016 har varit Startpunkten av året då föreningen börjar dra igång sin verksamhet vilket självklart leder till mera tid och mera energi. Nämligen mera tid och mera energi relateras till att göra bokslut för gångna året. Att också planera, organisera samt administrera verksamheten för aktuella året. Anledningen till att det går mycket tid och energi åt är att vi har ingen lokal där vi kan samlas och utföra den lilla föreningsarbete. Vi har inte heller någon administrativ hjälp. Våra medlemmar är spridda i hela landet vilket gör att det ställs stora krav på planering för någon aktivitet men pga våra digitala verktyg som vår hemsida och mejllista  har föreningsarbetet varit lite lätthanterligt. Dvs informationen om föreningen har nått  medlemmarna. En annan sak är att digitaliseringen av alla banktjänster har också lätt till lite mera jobb. Vi har försökt utveckla vår förmågan att hantera vår ekonomi enbart degitalt för att avsluta hanteringen av kontanter. Digitaliseringen av bankärende betyder inte att styrelsen inte skall behålla kvitto och giltiga underlag för bokföringen. Vi har lagt alla kvitton, fakturer och giltiga underlag i en bokföringssystem som vi har gjort. Vi vill gärna nämna också att vår informationskampanj om att sprida kunskap om synskadade kurder är slutförd. Som tidigare sagt de är postade till några syncentraler, några kommuner och vårdcentraler. Broschyren har också skickats till några folkhögskolor och en del organisatione. Andra händelser är att Styrelsen haft fem möte. Ordförande Khodadad Bahrami har deltagit i invandrarkommitténs möte två gånger  under år 2016. Samma år har också Kassören Shivan Brifkani varit på en kurs om kompetensutveckling. Vår förening har år 2016 genomfört två arrangemang med gott resultat.

En friskvårdskurs på folkhögskolan i Härnösand februari 2016. Deltagare barn och vuxna var 35. Kursen handlade om en seminarium  punktskrift och Iphone. Deltagarna Provade på skidor, handikappidrott. avslappning och socialt umgänge var kvällsaktiviteten.

Den andra arrangemangen var: en lyckat konferens som genomfördes på Almåsa 25-27 november 2016.

 

Konferensen handlade om bland annat medlemsutveckling, medlemsrekrutering och att sprida kunskap om dagens smarta appar som kan göra

vardagslivet tillgängligare för synskadade människor. Antalet deltagare till konferensen blev 28 var av 5 barn. Till båda Arrangemangen har varit totalt 63 deltagare.

 

Verksamheten i siffror

  1.  Under året hade föreningen 26 medlemmar
  1.  föreningen har 7 nya medlemmar vilket gör att antalet ökas till 33 medlemmar.
  2.  Föreningen genomförde 2 arrangemang med gott resultat.
  3.  Föreningens kassör gått till en organisation/kompetens utveckling.
  4.  Föreningens ordförande har deltagit i två träffar för invandrarkommitté.

Resultat- och balansräkning Räkenskapsår 2016-01-01 – 2016-12-31.

Föreningens omsättning för år 2016  är 182400 kr. 

Intäkter: -

KMA:- 20,000 kr

Administrationsbidrag SRF:- 25,000 kr

Stiftelse SRF:- 85,000 kr

Intern Organisations utveckling :- 15000 kr

Egenavgift:- 4,600 kr (Härnösand, Almåsa)

Medlem avgift:- 2100  kr

Summa  151700 kr.

Kostnader

Punktskrift & Friskvårdkurs Härnösand 25-27 februari 2016, resor, barnvakt, samkväm:21,040 kr          

Webhotell Ballou: 1,362 kr

Administrationskostnad: 1,400 kr

 Organisation och kompetens utbildning 1,100 kr

Almåsa konfrans 25-27 november 2016:

Resor Almåsa : 4,500 kr

Kvällsfika: 716  kr

Gåvor till föreläsare på Almåsa: 302 kr

Föreläsarens reseersättning: 275 kr

Mat/Logi: 122,259 kr

Summa:149000 (Intäkter minus  kostnader=3000  kr.    

 

Balansräkning

Tillgångar     49000  (avrundad)

Kapital plusgiro Bank         49000 kr (avrundad)

Inventarier & verktyg         0

Eget kapital & skulder     

Eget kapital   plusgiro    49000 kr (avrundad)

skulder          0

resultat:           3500 kr.  

Vid ingången av föra året 2015 0101 hade föreningen 45500 (avrundad) kr.

Föreningen gjorde en vinst på   3500 kr

Vid året slut hade föreningen 48908 kr. (avrundad till 49000 kr)

Ordförande, Khodadad Bahrami

Shivan Brifkani, Kassör,

Laoko Sardar , Sekreterare

Galavizh Zareigaidar, ledamot

Kurda Ali, Ledamot 

Jamil Asadi, Suppleant.

Hezhaa Mahmod, suppleant

 Revisionsberättelse:

Vid granskning av branschföreningen synskadade kurder räkenskaper för tiden 2016-01-01 - 2016-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. det  kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Revisor       Revisor
Samira Tawfic       Mohamad farazi

 

 

 

 

resultat balansräkning för Räkenskapår 2015-01-01–2015-12-31

Vid branschförening synskadade kurder

 

Inledning:

att upplägget av revisionsberättelsen är annorlunda i den här gången beror på att du skall kunna få förstå och minnas bättre. Tydlighet och enkelhet i en årsredovisning skapar möjlighet för en hanterbar revision  för en som har hjälpmedel. Den här Revisionsberättelsen innehåller  en resultat och balansräkning och en

verksamhets berättelse som är den andra näst viktigaste  dokument. Resultaträkningen räknas föreningens intäkter och kostnader under året. I balansräkningen presenteras   föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Denna ger en bild av hur föreningens intäkter, tillgångar har finansierats, denna ekonomi sammanställning ger en inblick i hur den ekonomiska utvecklingen sett ut, och hur föreningens ekonomi såg ut i slutet av året.

föreningens verksamhetsberättelse som är den andra näst viktigaste

dokument och den upprättas av styrelsen. I

verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

 

Organisation

SSK är en sammanslutning av synskadade kurder i Sverige.

Postadress:                                               Lingvägen 177 2tr.  123 59  Farsta

Besöksadress:                                                       inga fasta lokaler

Mobil:                                                                   0725021414

E-postadress:                                  khodadad.bahramiv@gmail.com

Hemsida:                                                  www.unk4.com

Plusgiro:                                                   942579-4

Organisationsnummer:        802474-8009

 

Styrelse:

Styrelsen har bestått av: Khodadad Bahrami, Ordförande, Shivan Brifkani Kassör, Laoko Sardar Sekreterare, Galavizh Zareigaidar viceordförande, Kurda Ali Ledamot, Jamil Asadi ochHezha Mahmud suppleant.

Viktiga händelser under  verksamhetsåret!

Januari 2015 har varit så vanligt Startpunkten av året då föreningen börjar dra igång sin verksamhet . Vilket självklart bruka leda till att mycket tid och energi gå till. det har med att planera och organisera att göra. vi har ingen lokal där vi kann samlas och utföra denlilla föreningsarbete. Vi har inte heller någon administrativ hjälp från Srf . Våra medlemmar är sprida i hela landet  allt detta gör att det går mycket energi åt föreningens arbete samtidigt det ställer stora krav på någon planering för någon aktivitet. Eftersom vi utför det mästa  av föreningsarbete digital har det varit möjligt att få ut informaionen om föreningsarbete till medlemmarna. När det gäller bankärende har vi utvecklats vår förmogan att hantera allt ekonomi inom föreningen digitalt. Vår ekonomi är enbart degitalt och ingenting hanteras kontant. Vi har börjat att försöka att lära oss att hantera apparna som är relaterad till banktjänster. Digitalisering av ekonomi betyder inte att styrelsen inte skall bokföra ekonomin.  Vi har spridit information  om oss synskadade kurder i Sverige med hjälp av broschyrer med färgbilder på. Vår informationskampanj som handlade om att sprida kunskap om synskadade kurder är nästan slutförd. några syncentraler, några kommuner, vårdcentraler, några folkhögskolor och en del organisatione är platser som har fått våra Broschyrer med färgbilder. Det andra saker som har hänt är att Styrelsen har haft 5 möte. Ordförande Khodadad Bahrami har under år 2015 deltagit invandrarkommitténs möte två. År 2015 har också Kassören Shivan Brifkani deltagit i en kurs om kompetensutveckling. År 2015 har också styrelsen och revisorer varit på en likadan kurs. Föreningen har under år 2015 genomfört tre arrangemang   med bra resultat. En friskvårdskurs på folkhögskolan i Härnösand februari 2015. Deltagare barn och vuxna var 28. Kursen handlade om punktskrift och

Iphone.

Deltagarna Provade på skidor, handikappidrott.

syftet med Iphone var att sprida kunskap om dagens smarta appar som kann göra vardagslivet lite tillgängligare för synskadade. Avslappning och sozial Umgänge var kvällsaktiviteten.

Den andra var en arbetsmarknadskurs på Åsa folkhögskolan 19-21 oktober 2015. Och tredje   var en sommarläge på Kolmårdens djurpark som Liger utanför Norrköping  den 7-9 augusti 2015.

 

Verksamheten i siffror:

• 31 Medlemmar
•     5 nya medlemmar
 • genomfördes 3 arrangemang
• bra & lätthanterad websida

• omsatte föreningen 78000 kr.
Intäkter:

1.       introduktionskurs srf: 10000.

2.       Kma: 17000.7

3.       Filminstitut: 10000
4  . Medlemsavgift: 2400

5.  Administrationsbidrag Srf: 25000

Total summa: 92,400

Kostnader: (avrundat)
1.   10,400  kr hälsa och friskvårdkurs Härnösands folkhögskolan 10-13 februari.

2.  23000 kr arbetsmarknadskurs Åsa folkhögskolan i sköldinge 19-21 oktober.

3. 7800 kr  en fysisk styrelsemöte i uppsala, resor och en bit mat ingår.

4. 3800 kr övriga kostnader.

Summa intäkter minus summa kostnader är= 45492 kr. (avrundad till 45500 kr)

 

Balansräkning

Tillgångar      45500

plusgiro/Bank                     45500

Inventarier & verktyg         0

Lokalhyra 0

Eget kapital & skulder       

Eget kapital   plusgiro 45500 kr

skulder          0

 

Resultat:

resultat/         •13400         

Vid ingången av föra året 2014 0101 hade föreningen 32100 kr.

Föreningen gjorde en vinst på  13400 kr

Vid året slut hade föreningen 45500 kr

 

Khodadad Bahrami ordförande
Galavizh Zareigaeidar vice ordförande (kvinna)
Laoko sardar sekreterare
shivan Brifkani kassör
Kurda Ali ledamot

Suppleanter:

Jamil Asadi.

Hezhaa Mahmud.

 

Revisionsberättelse för branschföreningen synskadade kurder

Vid granskning av branschföreningen synskadade kurders räkenskaper för tiden 2015-01-01-2015-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. det  kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Revisor       Revisor
Samira Tawfic       Mohamad farazi

 

 

 

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com