Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Branschförening synskadade kurder PROTOKOLL
Dag: söndagen den 25 september 2016
Plats: telefonsammanträde
Tid: kl. 20.00. – 21.30
Närvarande
Jamil Asadi, Shivan Brifkani & Khodadad Bahrami.
Anmält förhinder: Laoko Sardar och Kurda Ali.

§1. Öppnande. Ordförande Khodadad Bahrami hälsar alla välkomna och
öppnar därmed mötet.
Khodadad Bahrami anmäls som protokollförare.

§2. Val av protokolljusterare
beslut att utse Jamil Asadi att jämte ordföranden justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning.
Förslag till dagordning är utsänt elektronisk

Beslut: att fastställa dagordningen.

§4 Föregående protokoll.
Protokollet från den 11 september 2016 är justerat och utsänt
via mejllista
Beslut:
1. att med godkännande lägga protokollet från 2016-09-11 till handlingarna.
2. Att publicera protokollet på websida

§5. Ekonomi. Shivan berättade om föreningens ekonomi. Ekonomi är god
och är i balans som shivan uttryckte sig
Beslut:
Att godkänna shivans rapport

§6. Planering om kompetensutveckling på Almåsa. Styrelsen diskuterade
om att skjuta upp kompetensutvecklingen på Almåsa. Jamil föreslog
november vecka 47. Styrelsen bestämde vecka 47 eftersom föreningen
behöver mera tid för att ordna vår utvecklingskonferens på ett bra
sätt. Khodadad har pratat med Almåsa om att skjuta upp datum till
november vecka 47
Beslut:
1. Att beslutar att genomföra konferensen vecka 47 25-27 november 2016
på Almåsa.
2. Att sända erbjudande till nya och gamla medlemmar efter beslutet.
3. att anmälan till Almåsa av deltagare är bindande.

§5. Finansiering för Almåsa. våra ansökningar för finansieringen för
konferensen på Almåsa har beviljats. Vi har fått 85000 kronor.
Kostnader för 20 vuxna deltagare blir ca 100000 kronor. Det som ingår
i priset är helpension & en sal för konferensen. Mellanskillnaden
betalar föreningen. Deltagarna betalar 100 kronor per pers.
Beslut:
Att styrelsen beslutar att föreningen betalar mellanskillnaden

§ 6. Rapporter. Khodadad lämnade sin plats till Shivan för att
åka till en kompetensutveckling på ett
Hotel i södra Stockholm den 16-18 september.
Så därför blev det Shivan som rapporterade om
kompetensutvecklingen. det är vår föreningskultur att få variera sina
representanter till sådana här träffar eller utbildningar inom SRF
Det är vår föreningskultur att vi sänder alltid nya ansikte till
sådana aktiviteter
Beslut:
1. Att godkänna rapporten
2. Att godkänna variationen på föreningens utsända till kurs och
konferenser som SRF ordnar
3. Att föreningen betalar fakturan för kostnader

§7. Övrigt: paragrafen utelämnades. det fanns inga frågor

§8. Avslutning. Ordförande tackar styrelseledamöterna för visat
intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet: Khodadad Bahrami
Justeras av Jamil Asadi
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com