Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Protokoll telefonmöte 15 maj 2015

Typ: Styrelsemöte

Plats: Telefonmöte

Tid: 20:00-21:20

 

Närvarande:

Khodadad Bahrami
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Jamil Asadi

 

Frånvarande

Kurda Aziz

Galavish Zaraeigaeidar

Hezha Mahmoud

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Khodadad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

 

§3 Sommarläger

Ordförande Khodadad berättar om läget och senaste anmälningar m.m.

Beslut:

A)   Att skicka ut ett preliminärt program och deltagarförteckning till de anmälda en gång till.

B)   Vi ska bestämma på plats om vilka aktiviteter vi ska genomföra beroende på väder och på vad folk vill göra.

C)   Vi ska äta tillsammans frukost och middag varje dag

D)   Folk får stå för sina lunch och andra eventuell kostnader

E)   Vi delar in oss i stugorna på plats eftersom vissa familjer är får och vissa andra är fler så detta blir lättare om vi tar det på plats

F)   Laoko köper kött och tillbehör och han tar det med sig till Kolmården

G)   Khodadad skickar in via mejl om resor och adress och andra detaljer för deltagarna och folk få anmäla sig om de vill samåka

 

§4 Broschyrer visitkort seminarium

Khodadad tar upp beställning av broschyrer och visitkort och att skicka de till alla syncentraler i Sverige.

Khodadad informerade att han har rdean haft kontakt med syncentralen i Stockholm.

Beslut:

Att trycka 400 st broschyrer

Att trycka 250 st visitkort i punkt och svartskrift

Att fundera ut hur vi ska göra med seminarium

Beslut:

Khodadad undersöker möjligheterna för en seminarie i medlemvärvningssyfte.

 

§5 Khodadad informerade om de tre prioriterade mål på srfs kongress 24okt2014

beslut: vår verksamhet fortsätter inom dessa ram.

§5 Nästa möte

Beslut:

Att ha nästa möte i höst tid och datum spikas vid senare tillfälle.

 

§6 Mötets avslutande

Ordförnade Khodadat tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Sekreterare                        Ordförande                                               Justerare

Laoko Sardar                      Khodadad Bahrami                                  Jamil Asadi

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com