Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Protokoll för Branschföreningen synskadade kurder i Sverige
Datum: 2015-01-23
Typ av möte:
Medlemsmöte/beslutmöte
Plats: Folkhögskolan i Härnösand
Tid: 21:00-23:30
Närvarande:
Khodadad Bahrami – ordförande
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Hezha Mahmoud
Mohamed Farazi
Daniel Rashid
Shamal Hama Rash
Samira Tawfic
Kurda Aziz
Jamil Asadi
Adel Jalal
Galavizh Zareigaeidar
Asoda Rasoul
§1 Mötets öppnande
Ordförande Khodadad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2 Fastställande av dagordning
Beslut: Att fastställa dagordningen
§3 föregående Protokoll
Att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till våra handlingar.
§4 Val av protokoll justerare
Beslut:
att utse Laoko Sardar att jämte ordföranden justera protokollet
§5 Ekonomi
Ordföranden Khodadad berättar att vi har blivit beviljade vårt årsbidrag med 25 tusen plus 20 tusen för tre punkter medlemsvärvning, sms tekning och digitalisering och informationsmaterial som till exempel broschyr och liknande.
§6 årsmötet blivit stadgeenligt
eftersom Normalt sett ligger årsmöte mellan mars och juni kommer vår förening ha sina årsmöte stadgeenligt. (början av året)
Eftersom årsmöte 19okt 2014 på Åsa folkhögskolan föreslog att ha årsmöte i början av varje år Fattade beslut medlemsmöte 24 feb 2015 i Härnösand att årsmöte skall hållas i början av året, dvs mellan jan/maj varje år. Tidigare har vi haft årsmöte när som helst under året, nämligen när vi var på någon kurs. Ibland blev det så sent som i slutet av året. Exempel på årsmöte år 2014 blev den 19 okt men nu har medlemmar godkänt och fastställt förändringen enligt ovan. så nästa årsmöte blir 2016 iställetför 19okt 2015.
Nu kommer också föreninge göra ett tillägg till stadgarna och sedan publicera den information på vår websidan för att alla medlemamr skall kunna läsa.
Satsen lyder: att genomföra årsmöte mellan jan och juni varje år enligt beslut från årsmötet på Åsa folkhögskola samt medlemsmöte på Härnösands folkhögskola.
§7 Sommarläger med temat synskadade föräldrar
Ordförande Khodadad informerar på medlemsmötet att alla medlemmar få komma med förslag och alla idéer är välkomna. Deltagarna diskuterar olika förslag och medlemsmötet kommer fram till att välja 4 arbetsgrupper där varje grupp få undersöka priser och möjligheten och sen får styrelsen ta ställning till vilket förslag vi ska genomföra.
Förslag 1
Skara Sommarland
Arbestgrupp Khodadad
Förslag 2
Furuvik
Arbetsgrupp Jamil Asadi och Mohammed Farazi
Förslag 3
Kolmården
Arbetsgrupp Laoko
Förslag 4
Gottland
Arbetsgrupp Shamal Hama Rash och Daniel Rashid
Alla grupper ska ta reda på följande punkter:
1 Datum 7-9 augusti eller 14-16 augusti
2 Entrékostnader
3 Får man ta med sig ledsagare in gratis
4 Paketpris
5 Avbokningsregler hur länge innan måste vi avboka
6 Gottlands arbetsgrupp ska ta reda på vad det kostar för vuxna och barn på färjar och vilka åldrar ska man betala fullpris för
7 Arbetsgrupper har på sig fram till 25e februari sen kommer styrelsen att fatta beslut och välja ett alternativ och boka i tid.
§7 SMS teknik
Ordförande berättar att på grund av att alla inte kolla upp sina mejl ofta så har vi tänkt på att kommunicera på flera kanaler i framtiden. Ett annat sätt för kommunikation kan vara via sms grupper. I dags läge har vi två alternativ för sms tjänster. En tjänst kostar pengar och den andra är gratis. Laoko har skapat en grupp med den tjänsten som är gratis där vi få prova och om det visar sig att det kommer reklam så kan byta till den andra tjänsten. Vi kommer att lägga alla medlemmars mobilnummer i gruppen.
§8 Broschyr och dylikt
Ordföranden berättar att vi ska trycka ut broschyrer och delar ut det till bland annat syncentraler och dylikt så att vi kan komma i kontakt med så många synskadade kurder som möjligt.
§9 Tillåtelse
Ordförande frågar medlemsmötet om tillåtelse att lägga upp protokollen med deltagarnas namn på vår hemsida.
Beslut: Deltagarna godkänner och tillåter att protokoll med deras namn läggs up på hemsidan.
§11 Nästa möte
Nästa möte hålls efter 25e februari efter att styrelsen fått in information från alla arbetsgrupper.
§12 Avslutning
Ordförande Khodadad tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Sekreterare Ordförande Ordförande Laoko Sardar Khodadad Bahrami
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com