Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Protokoll telefonmöte

Datum: 2014-11-30

Typ: Styrelsemöte

Tid: 20:00-21:00

Närvarande:

Khodadad Bahrami
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Jamil Asadi

Kurda Aziz

Hezha Mahmuod

§1 Mötets öppnande

Ordförande Khodadad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan ändringar.

§3 Justerare

Beslut: Att ordföranden Khodadad och sekreterare justerar protokollet tillsammans.

§4 Förra mötesprotokoll

Beslut: Att lägga protokollen till handlingarna.

§5 Ekonomi

  1. Vi har 3859kr i handkassan.
  2. Vi har redovisat till KMA, SRF och filminstitutet. Vi har fåt 17 tusen från KMA, 10 tusen från SRF, 5 tusen från filminstitutet. Det ska komma in ytterligare 5 tusen från filminstitutet men de har inte kommit än.

not:när de 5000 kr som är inte rekvirerad från filminstitutet än kommer in på föreningens konto kommer Asoda och Samira få sina arvode eftersom de finns i ansökningen som ledsagare och syntolkar.

 

§6 Medlemsaktiviteter

  1. Samling och transportering av kläder, skor osv. till Kobani. varor utskick av till (kurdistan)

Beslut: A. Att skänka 3 tusen kr till transport av kläder, skor till flyktingar i Kobani. Betalning sker från handkassan och det bli 859kr kvar i handkassan efter att vi har skickat pengarna till Kurda som har hand om transport av kläder till Kobani..

      b. Härnösand friskvårdskurs

Vi väntar fortfarande på svar från folkhögskolan till spsm bidrag.

 

  1. Förslag till medlemsmöte i Härnösand

Den 17e oktober 2014 på Åsa folkhögskolan fanns yrkande om ett tidigare årsmöte.

Förslaget yrkade att ha årsmöte på första kvartalet av året. enligt årsmöte skall man:

1. Att styrelsen tar fram ett förslag till medlemsmöte i Härnösand.

2. Att förslaget diskuteras på kursen i Härnösand i formen av ett medlemsmöte.

3. Att ha ett medlemsmöte i Härnösands och fatta beslut om ett tidigare årsmöte

4. Att lägga ändringen till stadgarna

§7 Information

Vi har kollat upp vad det kostar att trycka broschyrer, visitkort, nyckelringar och pennor med vår logga på.

Beslut: Att trycka broschyrer och visitkort och skicka de till olika syncentraler i landet. Pennor och nyckelringar är dyra och vi ska vänta med det än så länge.

 

Ordförande Khodadad talade om att vi har skickat in våra ansökningar till SRF för budgetplan för 2015.  

 §8 Rapporter

Internationella konferens telefoni

Eftersom tidigare telefonnummer för telefonmöte har upphört har Khodadad jobbat hård för att hitta en annan konferanstelefoni. Khodadad har sökt på internet och hittat en som heter”freeconferenscall” han har registererat och fått telefonnummer. Det bli inga bekymmer för kommande telefonmöte.

§9 Övrigt

Hezha tar upp talsyntes på kurdiska och hur vi ska gå vidare med att få möjlighet till ett kurdiskt talsyntes i framtiden. Khodadad berättar att föreningen har gjort ett försök tidigare men inte lyckats. Alla tycker att det är ett viktigt steg och alla önskar att detta bli verklighet. Det ska tas upp på ett annat möte med mer information och hur vi ska gå vidare med projektet.

§10 Nästa möte

Beslut: Att ha möte vid ny år om behov finns.

§11 Mötets avslutande

Ordförande Khodadat tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande                        Sekreterare                      

Khodadad Bahrami            Laoko Sardar                   

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com