Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Protokoll telefonmöte 10 november 2013

Typ: styrelsemöte
Tid: 19:00-21:00

Närvarande:
Khodadad Bahrami
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Mohamed Farazi
Daniel Rashid

§1 Mötets öppnande
Khodadad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.

§3 Branschförening
Khodadad berättar om att alla papper har fyllts i och skickats iväg. Det har blivit nya regler som uppfyllas vid nya ansökningar. Det är olika blanketter som ska fyllas i och sedan ska alla som sitter i styrelsen skriva under för att föreningen ska kunna få bidrag. Föreningen har fått organisationsnummer.

Beslut:
Att samarbeta kring ifyllning i blanketter och dylikt i fortsättningen.
Att läsa de mail som kommer till styrelselistan.
Att ta fram en logga och utveckla hemsidan när det finns möjlighet för det.

§4 Vinterläger
Khadadad har haft kontakt med Härnösands folkhögskola angående vinterlägret och för att söka kma till lägret.

Beslut:
Att lägga vinterlägret i februari månad vecka 8.
Att åka med minibussar från Stockholm.
Att folk ska avanmäla sig 10 dagar innan aktiviteten.
Att betala kostnaden för rummen om man avanmäler sig senare.
Att informera folk om dessa regler i inbjudan som skickas inför lägret.

§5 Fonder
Laoko har hittat ett par fonder som vi kan söka pengar ifrån.
Beslut:
Att skriva under ett papper och skicka den till Laoko så att han kan skicka ansökningarna till dessa fonder.

§6 Nästa möte
Beslut:
Att nästa möte är i början av 2014 innan vinterlägret

§7 Mötets avslutande
Khodadat tackar för ett bra engagemang och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
Sekreterare        Ordförande        Justerare
Laoko Sardar    Khodadad Bahrami    Mohamed Farazi
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com