Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Protokoll nr 1
Synskadade kurder i sverige
Typ    Konstituering av Styrelse
Datum    2013-08-27
Tid    20.00-20.45
Plats    telefonmöte
Närvarande: Khodadad Bahrami Ordförande, omval av årsmöte 18aug2013.  
Daniel rashid ledamot
Laoko sardar ledamot
Mohamed farazi ledamot
Shivan brifkani  ledamot
§1.   Mötes öppnande: Ordförande Khodadad hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§2.    Förslag till dagordning: I dagordningen står enbart konstituering av styrelse. Några punkter tillkom till övrigt som förslag.
Beslut: att     fastställa förslaget till dagordningen
§3.  Konstituering: Synskadade kurder konstitueras enligt nedan:
Khodadad bahrami ordförande, omval av årsmöte. Mohamed farazi viceordförande. Daniel Rashid kontaktman. Laoko sardar sekreterare. Shivan Brifkani  
kassaförvaltare. Ersättare: Kurda ali och Galavizh Zareigaeidar
Khodadad ordförande och shivan kassaförvaltare fortsätter som Firmatecknare, utanordning och attesträtt.
§4.    Justerare: Mohamed valdes justerar protokollet och sedan sänder över till maillistan för synskadade kurder.
§5.  Föregående protokoll: Årsmötesprotokoll från 18augusti justerads och godkändes och lades till handlingarna. Den är skickat till srf också
§6.  Övrigt: a.  Laoko har uppdraget att ansöka anslag från fonder för den kommande vinterlägge som vi brukar ha
b. Khodadad skickar inbetalningskort till de som inte har betalat medlemsavgift
c.  Mohamed nämnde att fördelen med branschförening  är att man kan skicka en ombud till exempel srfs kongress
d.  Khodadad på pekade att iframtiden kommer alla branschföreningar betalar runt 75 kr pär medlem till Srf.
f.  Mohamed föreslog att ordna en fysisk styrelsemöte . detta ordnas när det är lämligt dvs när Laoko befinner sig i Stockholm för något annat ärende  
§7.    Nästa möte: Nästa styrelse möte blir på början av oktober. TEMAT BLIR att PLANERA en vinterläge för barn och föräldrar.
§8.    Avslutning: Khodadad tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet        
Khodadad Bahrami


JusterareLavoko sardar
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com