Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Intäkter
Medlemsavgifter 2900
 Deltagaravgifter 3400
 Kommunaltbidrag 00
srf årsbidrag 35000
fonder Bidrag 2 000
 Extern finansiering 00
Övriga intäkter 500
Summa 43300

Kostnader
Administratör 5000
Lokalhyra 00
Telefon 4 000
Medlemsavgift srf 1900
Kontorsmaterial 1 000
Medlemsresa 4000
utvecklingskurser arbedtsmarknad & punktskrift 23300
Medlemsträffar/Uppvaktningar 1200
Styrelsen 5 000
Ledsagning 5000
Övrigt 1500
Summa 42900

Styrelsen för synskadade kurder
Kontakt: 0731011228
Ordförande Khodadad Bahrmai
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com